Casper ILLEGAL Rats (C5)

Casper ILLEGAL Rats (C5)
  • Male, Dumbo, Russian blue, Spotted, Variegated
  • U majitele (Vašek, Praha)
  • Zdraví: 3.11. úspěšná léčba abscesu za okem (následek potkaní šarvátky), MVDr. Mikulcová Casperovi očko pomocí léků zachránila, bohužel na něj hůř vidí