Crazy Monkeyman ILLEGAL Rats (C4)

Crazy Monkeyman ILLEGAL Rats (C4)
  • Male, Dumbo, Black, Spotted, Variegated
  • U majitele (Jaruška L., Altýře)
  • Zdraví: nemáme hlášeny žádné zdravotní problémy.