† Capone ILLEGAL Rats (C2)

† Capone ILLEGAL Rats (C2)
  • Male, Dumbo, Russian blue, Berkshire
  • U majitele (Zuska, ChS M&M's)
  • Zdraví: celý život v pořáku, 19.5. v necelých dvou letech zemřel na akutní virovou infekci...