† Chica ILLEGAL Rats (C11)

† Chica ILLEGAL Rats (C11)
  • Female, Dumbo,  Russian blue, Variegated
  • U majitele (Marise, Praha)
  • Zemřela: po dvou letech máme hlášen výskyt nádorů - jeden větší, dva menší, nelze operovat... Chica musela být pravděpodobně uspána cca ve dvou letech a 1-2 měsících.